Om Finixio AI

Plattformer til kryptotrading er ansvarlige for å bygge bro mellom investorer og kryptomarkedet. Derfor er det tilstrekkelig å si at kvaliteten på den tradingerfaringen en investor kan ha, vil være avhengig av tradingplattformen de bruker.

Når det gjelder Finixio AI, er teamet er ute etter å utvikle den beste tradingplattformen til krypto som investorer kan bruke. De har en rekke funksjoner som kan gjøre trading mye enklere, og de fokuserer på å prøve å hjelpe traderne, til forhåpentligvis å få mest mulig ut av investeringene.

Teamet har jobbet utrettelig for å samle en av de største samlingene av kryptovalutaer og opplæringsmateriell på ett sted. Bedre research, betyr at de kan la nye investorer, og investorer med begrenset erfaring lære og prøve å forbedre seg etter hvert som de finner ut mer om ulike aspekter av markedet.

Teamet ønsker å forbedre prosjektet og være en av de mest fremtredende plattformene til kryptotrading. De ønsker å lære opp nye investorer om markedet, og være der når kryptovalutaer endelig blir mer generelt akseptert.

Historien bak Finixio AI

Finixio AI, var en liten oppstartsbedrift som noen utviklere og finansrådgivere startet opp sammen. Gjennom et drøyt år jobbet de seg gjennom programvaren, før de i det hele tatt tenkte på å slippe tradingplattformen til publikum.

Da plattformen endelig ble lansert, fikk den utrolig mye ros fra både brukere og kritikere i bransjen. Siden lanseringen i 2017, har Finixio AI blitt bedre, samtidig som de fortsetter å følge målene de ville oppnå.

Noen av investorene som bidro til utviklingen av Finixio AI, har drevet med trading siden den første oppstarten av kryptovaluta. Siden de tradet gjennom prøving og feiling, ønsker de ikke at det samme skal skje med andre investorer når de starter på markedet. Istedenfor ønsker de at traderne skal fokusere på å prøve å forbedre ferdighetene sine på kryptomarkedet, siden de vil ha ressurser som kan hjelpe dem med å bedre forstå hva som er nødvendig for å bli en investor.

Verdiene til teamet bak plattformen

Teamet bak prosjektet holder visse verdier høyt. De mener at ettersom kryptovaluta fortsetter å bli mer populært, bør internettbrukerne i det minste forstå hvordan alt fungerer, selv om de ikke er interessert i å anskaffe eller bruke valutaene.

Derfor har de utarbeidet en plattform, som ikke bare kan endre innstillingen til kryptovalutaer, men også aktivt være til hjelp for å lære mer om markedet og implementere ny tradingkunnskap.